ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น สามารถลงทะเบียนชุมนุมโดยระบบเปิดลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุมวิชาการออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone/Computer/IPAD อื่นๆ ได้
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น(ให้ตรวจสอบความมั่นใจก่อนลงทะเบียน)และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชุมนุมได้

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุม เปิดระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  18 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน (ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6)

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/1PmsiW1BHVZWD6IxKS8VLt-ezWrw0qUD_

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  1234567890000 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)


วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน (ระดับชั้น ม.1 ม.4)

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   
:รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก     

ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/1PmsiW1BHVZWD6IxKS8VLt-ezWrw0qUD_

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  11220 (รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------