ข่าวประชาสัมพันธ์


photo.jpg

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  (ระบบปิดสมัครในวันที่ 3 มิ.ย. 62 เวลา 24.00 น.)
4. การเข้าใช้งาน ตรวจสอบรหัสนักเรียนได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1Vv9lS-lLka0ZmelTuX0dZt6n-AYMlBDa   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียนให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  ดีแก้วใส
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     ครูทวี  พิมพ์สิม  โทร.085-750-4185
     ครูทักษิณพัฒน์  ศรีขวาชัย  Line id:086-237-1771 (ติดต่อทางไลน์จะสะดวกที่สุด ฝากข้อความหรือแค็บหน้าจอปัญหาทิ้งไว้ งดติดต่อโทรศัพท์)

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร


( แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม  สำหรับชุมนุมที่ต้อง Audition ระบบจะทำการปิดรับสมัคร ให้นักเรียนสมัครโดยตรงที่ครูที่ปรึกษาชุมนุม )